musikprod_viktor
framsida
Nina_prummet
baksida

Detta är Kungsgymnasiet

KUNGSGYMNAISET har en tydlig målsättning: att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor vad gäller utbildningskvalité, utbildningsresultat och trivsel. Vår största drivkraft, vår passion, är att se ungdomar växa som människor och hitta sin plats i tillvaron och i samhället. Vi tror att alla ungdomar bär på drömmar och mål inför framtiden. Det vill vi ta till vara på!

ESTET

Musikutbildning- på riktigt! Vårt mål är att vår musikutbildning ska vara stimulerande, relevant och ha en stadig förankring i verkligheten. Våra inriktningar är Artist & musiker, Musikproduktion & liveljud och Singer & songwriter. Estetiska programmet ger mycket goda förberedelser för vidare högskolestudier.

SAMHÄLL

Detta är ett program för dig som vill ha en bred och stabil grund som i förlängningen ger dig många valmöjligheter. Vi erbjuder tre inriktningar: Beteendevetskap, Samhällsvetenskap och Medier, information & Kommunikation. Du får en bred behörighet för framtida högskolestudier.

ES/SA - KOMBO

För en del elever står valet mellan ES och SA. Vi gör valet enklare genom att erbjuda lösningar där man får det bästa av två program! Vi erbjuder kombinationerna ES/samhäll eller SA/estet. Oavsett program finns alltid en möjlighet att välja bland ett antal mediekurser. Kontakta skolan för mer information.